Informatie

Informatie voor gastouder en vraagouder(s):

Pedagogisch beleidsplan

Algemene voorwaarden

Drukke kinderen

Gezondheidsrisico’s in een basisschool-BSO 4-12 jarigen

Gifwijzer

Giftige planten

Leges Gemeente

 

Informatie klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Reglement Geschillencommisie Kinderopvang

Registratie Geschillencommissie GO Kidz

Brief geschillencommissie jaar 2017

Jaarverslag 2017

 

GGD:

Inspectierapport GGD 040618

Inspectierapport GGD 060317

Inspectierapport GGD 210116

Inspectierapport GGD 020315

Inspectierapport GGD 040914

 

VOG:

VOG NP Medewerker Huisgenoot

Aanvraagformulier+VOG NP Structureel aanwezige

 

Links

www.boink.info

www.degeschillencommissie.nl

www.ehbo-deventer.nl

www.toeslagen.nl

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

www.praktijkjade-deventer.nl

www.vooreenveiligthuis.nl

www.signaalkaart.nl

www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/overijssel