Informatie

Informatie voor gastouder en vraagouder(s):

Pedagogisch beleidsplan 2016

Algemene voorwaarden 2017

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang juli 2013

Drukke kinderen

Gezondheidsrisico’s in een basisschool-BSO 4-12 jarigen

Gifwijzer

Giftige planten

Leges Gemeente

VOG gastouder

 

Informatie klachtenprocedure

Klachtenprocedure 2016

Reglement Geschillencommisie Kinderopvang

Registratie Geschillencommissie GO Kidz

Klachtenvrijbrief 2016

Jaarverslag 2016

 

GGD:

Inspectierapport GGD 060317

Inspectierapport GGD 210116

Inspectierapport GGD 020315

Inspectierapport GGD 040914

 

VOG:

VOG NP Medewerker Huisgenoot

Aanvraagformulier+VOG NP Structureel aanwezige

 

Workshop/cursus

workshops-over-kinderen-en-emoties-gokidz

 

Links

www.boink.info

www.degeschillencommissie.nl

www.ehbo-deventer.nl

www.toeslagen.nl

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

www.praktijkjade-deventer.nl

www.vooreenveiligthuis.nl

www.signaalkaart.nl